Är en birdstrike en extraordinär omständighet enligt EU Reg 261/2004? Prövning av flygförsening i Svensk domstol

Är en birdstrike en extraordinär omständighet enligt EU Reg 261/2004? Prövning av flygförsening pga birdstrike kommer nu att ske i svensk domstol.

bird-strikes

Jag skrev i början av maj ang ett engelskt rättsfall Ash v Thomas Cook som gav passagerare rätt till ersättning för flygförsening vid bird strike. Rättsfallet rör en flight med Thomas Cook från Antalya till Manchester den 6 augusti 2011. Flighten blev sen därför att flighten dagen innan hade drabbats av bird strike och behövde undersökas. Inkommande flight försenades därför med 5 timmar. I UK hade man enligt statistik från the UK Civil Aviation Authority mellan 2-10 birdstrikes per dag under 2010-2012. Då de är så vanliga och därför en del av ett flygbolags dagliga aktivitet så kan de knappast anses vara extraordinär omständighet. Passagerarna tilldömdes därför ersättning för flygförsening.

Jag har nu ett svenskt fall med Norwegian med en flight DY5563 från Stockholm till Malaga den 26 mars 2015 som försenades med över tre timmar pga en bird strike på en tidigare flight den 25 mars. Vid kontroll med Transportstyrelsen visar det sig att i Sverige, som har avsevärt mindre flygtrafik än Storbritannien, inträffade det i snitt en bird strike om dagen under 2014. Så även i Sverige är bird strikes så vanliga att de får anses vara en del av ett flygbolags dagliga aktivitet, varför de knappast kan anses vara extraordinär omständighet. Passagerarna bör därför ha rätt till ersättning för flygförsening. Krav har nu ställts mot flygbolaget och för det fall bolaget bestrider så kommer stämningsansökan att inlämnas till Attunda tingsrätt.

 

 

Postad i Uncategorized