Är en birdstrike en extraordinär omständighet enligt EU Reg 261/2004?

Är en birdstrike en extraordinär omständighet enligt EU Reg 261/2004? Inte enligt ett nyligen avgjort rättsfall i Storbritannien.

Thomas Cook, TRS Travelright

I ett nytt domstolsavgörande från Manchester, Ash v Thomas Cook Airlines Ltd, har District Judge Iyer tolkat begreppet “extraordinär omständighet” vad gäller bird strike.

Rättsfallet rör en flight med Thomas Cook från Antalya till Manchester den 6 augusti 2011. Flighten blev sen därför att flighten dagen innan hade drabbats av bird strike och behövde undersökas. Inkommande flight försenades därför med 5 timmar. I UK hade man enligt statistik från the UK Civil Aviation Authority mellan 2-10 birdstrikes per dag under 2010-2012. Då de är så vanliga och en del av ett flygbolags dagliga aktivitet så kan de knappast anses vara extraordinära. Passagerarna tilldömdes därför ersättning för flygförsening.

 

 

Postad i Uncategorized