ARNs beslut fortsatt inte bindande

27/06 TT-EKONOMI Allmänna reklamationsnämndens (ARN) beslut ska inte bli bindande, utan fortsätta att vara rekommendationer. Det är slutsatsen i en statlig utredning om hur tvister på konsumentområdet ska kunna lösas på bättre sätt.

Frågan om att göra ARN:s beslut bindande har varit på tapeten i flera år, mot bakgrund av att en del företag aldrig följer de rekommendationer ARN kommer med.
Men utredningen slår fast att det inte skulle förbättra för konsumenterna, eftersom det skulle göra tvisteprövningen mer komplicerad och till exempel kräva möjligheter för företag att överklaga. Samtidigt visar exempel från Norge och Danmark att införande av bindande beslut inte ökat följsamheten där.
I ungefär 80 procent av ARN:s beslut som ger konsumenten rätt följer företagen rekommendationerna. För att öka den andelen föreslås ARN jobba mer aktivt med vissa branscher.
I utredningen föreslås också att ARN öppnas upp för fler tvister. I dag finns det undantag för vissa telefoni- och eltvister, tvister som rör värmepumpar och tvister om spel och lotterier. ARN ska också kompletteras med privata branschnämnder, till exempel en nämnd inom Sveriges advokatsamfund. I nuläget måste den som är missnöjd med sin advokat vända sig till domstol.
Ett annat förslag är att beloppsgränsen för de tvister som prövas av ARN ska sänkas. Beloppet beror på vilket område tvisten rör, men i dag är den lägsta nivån 500 kronor. Den föreslås sänkas till 300 kronor.
Utredningen ska nu ut på remiss.
Både representanter från näringslivet och konsumentorganisationer har varit med i utredningen, och är överens i frågan.
Konsumentminister Birgitta Ohlsson (FP) har varit öppen för att införa just bindande ARN-beslut för företagen.
– Det är en svår fråga där man behövde vända på alla stenar. Nu har den samlade expertisen, domstolsrepresentanter, konsumentorganisationer och näringslivet ställt sig väldigt skeptiska till det hela. Jag är väl inte fullt lika öppen som jag var tidigare, säger hon.

20140628-120218-43338157.jpg

Postad i Uncategorized