Även arbetsgivare kan få ersättning vid flygförsening enligt Montrealkonventionen 1999

Enligt ett nytt rättsfall från EU domstolen så kan även arbetsgivare nu få ersättning vid flygförsening enligt Montrealkonventionen 1999

photo-1428908728789-d2de25dbd4e2

Den 17 februari kom avgörandet i C-429/14 från EU domstolen, Air Baltic Corporation AS vs Lietuvos Respublicos specialiuju tyrimu tarnyba

Montrealkonventionen 1999 är den internationella konvention som reglerar flygpassagerares rättigheter gentemot flygbolaget vid död, kroppsskada, flygförsening av passagerare, bagage och gods samt förlust och skada av bagage och gods. Vad gäller flygförsening så kan en passagerare få ut maximalt 4150 SDR (Special Drawing Rights) eller cirka 49.000 kr förutsatt att han kan bevisa sin skada. Såväl Sverige som alla EU länder och EU som överstatlig organisation har antagit Montrealkonventionen. EU förordningen 261/2004 är en specialreglering som ger en flygpassagerare rätt till schablonersättningar mellan 250-600 euro vid cancellerade och försenade flyg samt denied boarding. 

Det intressanta med det nya rättsfallet är att det utökar ansvaret för flygbolagen. Tidigare har bara flygpassageraren kunnat få ersättning. Nu har ansvaret utökats till flygbolagets avtalspart, i detta fallet den arbetsgivare som köpt flygbiljetter till sina anställda. Då arbetstagarna/flygpassagerarna drabbades av flygförsening så fick deras arbetsgivare ut ersättning för de merkostnader som flygförseningen orsakat arbetsgivaren i form av extra dagtraktamenten plus sociala avgifter på 338 euro.

 

Postad i Uncategorized