Dina rättigheter enligt EU-förordningen 261/2004

Nekad ombordstigning, flygförseningar och inställda flyg är en oundviklig del av flygresor och kan orsakas av en mängd faktorer både inom och utanför flygbolage...

Your rights under EU Regulation 261/2004 explained

Denied boarding, delays and cancellations are an unavoidable parts of air travel and can be caused by a variety of factors both within and outside the airline&#...