Flygplans krock med en flygplatstrappa är inte extraordinär omständighet

EU domstolen kom i en dom från den 14 november 2014 i målet  Sandy Siewert m fl v Condor Flugdienst GmbH, case C‑394/14 fram till att en krock mellan en flygpla...

Turbulent year with flight delays and cancelled flights

Some reflections regarding flight delays and cancelled flights   Finally Christmas Eve and time for some Christmas vacation. It has really been a turbulent...

Your rights under EU Regulation 261/2004 explained

Denied boarding, delays and cancellations are an unavoidable parts of air travel and can be caused by a variety of factors both within and outside the airline&#...

Swedish family is asking the Swedish Supreme Court to answer the question whether technical failure constitutes extraordinary circumstances when determining passengers right to compensation for flight delay

The UK Supreme Court decided October 31 in the case “Jet2.com vs Ronald Huzar ” the question whether technical problems with aircraft constitutes ex...

Familj tar hissen till Högsta Domstolen i ”Charlotta målet” ang frågan om tekniska fel kan utgöra extraordinära omständigheter vid bedömning av passagerares rätt till ersättning för flygförsening

Supreme Court i Storbritannien avgjorde den 31 oktober i rättsfallet “Jet2.com vs Ronald Huzar” frågan om tekniska fel på flygplan kan utgöra extraordinära omst...