Dina rättigheter som flygpassagerare vid flygförsening

Du har rätt till service från flygbolaget (telefonsamtal, förfriskningar, måltid, övernattning på hotell, transport till hotellet)
om flygförseningen är:
två timmar eller mer vid alla flygningar på högst 1 500 kilometer;
tre timmar eller mer vid alla längre flygningar inom EU och vid alla övriga flygningar på mellan 1 500 och 3 500 kilometer;
fyra timmar eller mer vid flygningar på över 3 500 km utanför EU.
Om flygförseningen är mer än fem timmar och du beslutar dig för att inte fortsätta resan, är du även berättigad till återbetalning av biljetten och att flygas tillbaka till den plats där du startade resan.
Om du anländer till din destination med en försening på minst tre timmar, har du rätt till kompensation på mellan 250 till 600 euro om inte flygbolaget kan visa att förseningen beror på extraordinära omständigheter.

20140518-230614-83174633.jpg

Postad i Uncategorized