Dina rättigheter vid flygförseningar

Sommarlovet är snart här och många svenskar är kommer att vara ute och resa med flyg.  Förhoppningsvis går resan smidigt men om något strular är det bra att  veta vilka rättigheter man har som flygresenär.

Flygresenärens bästa vän är EU-förordningen 261/2004.

I korthet går förordningen ut på att det ska kosta för flygbolagen att ställa till det för resenärerna.

Det innebär att du kan få en schablonersättning mellan 250 och 600 euro om du drabbas av inställda flyg, kraftiga flygförseningar eller överbokningar. Ersättningen beror på hur lång flygningen är.

Om det handlar om extraordinära omständigheter och flygbolaget kan visa att det gjort allt för att undvika det inträffade blir det däremot ingen ersättning. Men det räcker inte att allmänt hänvisa till ”tekniska problem”. Det måste verkligen vara sådant som flygbolaget inte kunnat påverka. Det kan till exempel vara oväder, säkerhetsfrågor eller myndighetsbeslut. Flygbolaget måste dessutom vidta alla rimliga åtgärder för att undvika flygförsening.

Reglerna gäller för alla flygningar från en flygplats belägen inom EU och ut ur EU. Även flygningar från en flygplats utanför EU till flygplats inom EU omfattas av reglerna så länge som flygbolaget är ett EU-flygbolag.

Reglerna gäller både för reguljärflyg och för charterflyg. Flygbolagen kan inte heller friskriva sig från ansvar.

 

EU kommissionens App visar dina rättigheter som flygpassagerare

Nu är det förstås inte alltid så lätt att på rak arm kunna hävda sina rättigheter när man står mitt i flygkaoset. Som tur är finns det hjälp. EU-kommissionen har utvecklat en app som gör att resenärer på plats kan slå upp sina rättigheter i mobiltelefonen eller läsplattan.

För varje potentiellt problem förklarar appen resenärens rättigheter. Vid kraftiga flygförseningar konstateras till exempel att passageraren har rätt viss service såsom mat och förfriskningar.

Kommer du fram mer än tre timmar försent kan du också ha rätt till ersättning på mellan 250 och 600 euro så länge flygbolaget inte kan visa att flygförseningen orsakats av extraordinära omständigheter samt att man har vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika flygförseningen.

Ersättningen betalas inte heller ut automatiskt utan du måste kräva att få kompensation från flygbolaget. Ett sätt att enkelt och snabbt få sin ersättning är att anlita TRS Travelright.

Passenger_Logo_23_DEF

 

 

Postad i Uncategorized