ECC rapport om flygpassagerares rättigheter 2015. Flygpassagerare har svårt att få rätt mot flygbolagen

European consumer Centre ECC-Net från de olika EU länderna har sammanställt en rapport om passagerarrättigheter 2015. Sammanfattningsvis har flygpassagerarna svårt att få rätt mot flygbolagen. Private claims companies får blandad kritik

ecc

Konsument Europa tillsammans med sina systerorganisationer i Norge, Danmark, Franrike och Irland har gjort en enkätundersökning angående flygpassagerares rättigheter inom EU. (Du hittar rapporten här.) Ett avsnitt handlar om sk private claims companies såsom svenska TRS Travelright. I utvärderingen (sid 76) sägs å ena sidan att det blir dyrare för passageraren då claims företaget tar en del av kompensationen som ersättning. Å andra sidan har de en viktig funktion att driva mål i domstol då passageraren exempelvis har fått rätt i ARN men flygbolaget vägrar att betala ändå.

Jag menar att claims företagen har andra fördelar som inte omnämns i rapporten. Det är förvisso riktigt att dessa bolag tar någonstans mellan 20-30 % ink moms för sina tjänster.Men sett i pengar så tar de någonstans mellan 500-1000 kr för sina tjänster.

För detta tar de in all information från kunden, de sållar bort fall med extraordinära omständigheter, de framställer krav, de processar i domstol om nödvändigt. De tar slutligen emot ersättningen och betalar ut den. Dessutom jobbar de flesta på no win no fee vilket innebär att kunden aldrig står någon kostnadsrisk.

Jag har sett flera domstolsmål ang flygpassagerarrättigheter där rättegångskostnaderna har uppgått till  hundratusentals kronor. Sådana processer skulle inte vara ekonomiskt möjliga för den enskilde passageraren. Claims företagen har även en teknisk och juridisk expertis som den enskilde passageraren naturligen saknar mot flygbolagen.

Men vad passageraren främst vinner menar jag är inbesparad tid. De slipper att själva kravställa mot flygbolaget där flygbolagen ofta bestrider kraven. De slipper att själva driva frågan i ARN och att själva driva process i domstol. De många timmarna är värdefulla för många människor. Priset på kanske 500-1000 kr är då sannolikt ganska billigt i de flestas ögon.

 

 

Postad i Uncategorized