EU domstolen har bestämt forum för multi-legged flights vid flygförsening

EU domstolen har bestämt forum för multi-legged flights vid flygförsening då passageraren blir så försenad att han missar nästa flight 

IMG_6725.PNG

EU domstolen beslöt i domen Rehder v Ari Baltic (C-204/08) och i enlighet med Brysselförordningen att en flygtransporttjänst tillhandahålls där flighten startar och där den landar. En flygpassagerare som drabbas av en flygförsening kan därför stämma flygbolaget i den domstol där flyget startar eller där flyget landar.

Men vad gäller vid multilegged flights exempelvis där en svensk flygpassagerare flyger Milano – Amsterdam med KLM och med SAS sträckan Amsterdam – Stockholm och där flighten Milano – Amsterdam blir så försenad att passageraren missar sin flight till Stockholm?  En svensk vill sannolikt helst driva sin talan om flygförsening i Sverige. Men SAS har ju inget med KLMs försening att göra? Det finns ju inget kontraktuellt samband mellan SAS och flygförseningen Milano – Amsterdam. Vad gäller? Kan passageraren driva sitt case om ersättning för flygförsening i Stockholm där han bor?  Eller måste han driva sin talan i Italien eller Holland? Rättsläget har länge varit oklart.

Nu har EU domstolen avgjort frågan i en dom från den 7 mars i de förenade målen C‑274/16, C‑447/16 and C‑448/16 och i frågan om flygförseningen Milano – Amsterdam som leder till en missad flight Amsterdam – Stockholm så har passageraren forum där den andra flighten landar, dvs Stockholm.  Han kan alltså driva sitt krav mot KLM i Stockholm.

 

Stephan Eriksson
Aviation lawyer based at Astra Advokater Stockholm