European Air Law Association Air Law seminar Munich

Idag har vi gått igenom förslaget till revision av EU förordning 261/2004.
Med en del smärre justeringar så kommer flygpassagerares rätt till skadestånd och kompensation för flygförseningar att fortgå. Man avser att skriva in rätten till ersättning vid flygförsening direkt i 261/2004. Flygpassagerares rätt till förseningskompensation bygger ju nu på de två rättsfallen Sturgeon mfl och Nelson mfl. Det är fortfarande oklart om det ersättningsberättigade dröjsmålet på 3 timmar eller mer kommer att förändras. Sannolikt kommer det att förlängas vid long haul flights. Definitionen av extraordinära omständigheter kommer att förtydligas. Passagerares rätt till ersättning vid flygförsening om 250 euro, 400 euro samt 600 euro kommer sannolikt att bli oförändrade. Man kommer även att begränsa passagerares rätt till assistans vid flygförsening vad gäller rätt till exempelvis ersättning för hotell till 100 euro per natt och max 3 nätter.

20140519-154643-56803424.jpg

Postad i Uncategorized