Flygförseningar i Påsk, Dina rättigheter som flygpassagerare

I Påskhelgen kommer många passagerare att drabbas av både tåg- och flygförseningar. Som flygpassagerare har du har rätt till assistans från flygbolaget men även rätt till ekonomisk kompensation.

Norwegian delay

Vid flygförseningar har du rätt till assistans i form av gratis telefonsamtal eller email, förfriskningar, måltider och vid behov även övernattning på hotell och transport till hotellet  om flygförseningen är två timmar eller mer vid alla flygningar på högst 1 500 kilometer; tre timmar eller mer vid alla längre flygningar inom EU och vid alla övriga flygningar på mellan 1 500 och 3 500 kilometer samt fyra timmar eller mer vid flygningar på över 3 500 km utanför EU. Om flygförseningen är mer än fem timmar och du beslutar dig för att inte fortsätta resan, är du även berättigad till återbetalning av biljetten och att flygas tillbaka till den plats där du startade resan. Om du anländer till din destination försenad med mer än tre timmar har du även rätt till ersättning för flygförsening på mellan 250 till 600 euro, om inte flygbolaget kan visa att förseningen beror på extraordinära omständigheter samt att de har vidtagit alla åtgärder för att undvika förseningen.

Postad i Uncategorized