Flygpassagerare vinner i Svea Hovrätt – Swiss ska betala ersättning för SAS försening

När passageraren missade sitt anslutningsflyg till Stockholm bokade Swiss om honom till biljetter med SAS – en flight som också blev försenad. Tingsrätten ansåg inte att Swiss kunde hållas ansvarig för detta men nu slår hovrätten fast att avtalet mellan Swiss och passageraren går ut på att ta honom till Stockholm. Swiss ska därför ersätta mannen för SAS försening.

Bakgrunden till målet var att passageraren Vincent Cordiani hade bokat en flygresa med Swiss International Air Lines (”Swiss”) mellan Venedig och Stockholm med mellanlandning i Zürich. Enligt ursprunglig tidsplan skulle planet från Venedig anlända till Zürich den 18 januari 2017 kl. 16:00. Planet anlände dock till Zürich en timme och 27 minuter för sent varför Vincent Cordiani missade anslutande plan som skulle avgå från Zürich kl. 16:35 och anlända till Stockholm kl. 18:55. Vincent Cordiani ombokades till en annan flygning som utfördes av SAS och skulle anlända till Stockholm kl. 21:50. Även flygningen med SAS blev försenad och Vincent Cordiani anlände till Stockholm över tre timmar för sent i förhållande till den ursprungliga tidtabellen; d.v.s. i förhållande till den ursprungliga tidtabellen med Swiss.
Tingsrätten nekade ersättning men Hovrätten beviljade ersättning för flygförsening med 400 euro med följande resonemang.
Det är i målet utrett att Vincent Cordiani bokat en flygresa med Swiss från Venedig till Stockholm med mellanlandning i Zürich. I och med bokningen har parterna ingått ett avtal avseende transport till slutdestinationen Stockholm. Swiss har mot denna bakgrund varit det lufttrafikföretag som beslutat att genomföra flygningen mellan Zürich och Stockholm, erbjudit den till Vincent Cordiani och fastställt dess färdväg.

Swiss är därför även det lufttrafikföretag som i flygpassagerarförordningens mening ska anses ha utfört flygningen. Den omständigheten att flygningen Zürich–Stockholm utfördes av ett annat lufttrafikföretag, efter en ombokning till följd av att Swiss inte utfört den tidigare flygningen i enlighet med vad parterna avtalat om, ändrar inte den bedömningen.

Min bedömning: Intressant lösning av Hovrätten. Skall bli intressant och se om domen överklagas till HD.

Stephan Eriksson
Aviation lawyer based at Astra Advokater Stockholm