Flygrättsadvokat stämmer Fritidsresors flygbolag TuiFly Nordic AB för sju år gammal försening

http://www.di.se/pressreleaser/2014/4/24/flygrattsadvokat-stammer-fritidsresors-flygbolag-tuifly-nordic-ab-for-sju-ar-ga/

Flygrättsadvokat stämmer Fritidsresors flygbolag TuiFly Nordic AB för sju år gammal försening

TuiFlys plan, ett fullsatt Boeing 747 med 550 passagerare, på väg från Arlanda till Phuket den 19 december 2007 blev 42 timmar försenat. En av de längsta förseningarna i Fritidsresors historia. Det drabbade även den vändande flighten för de som var på väg hem från Thailand för att fira jul i Sverige. Trots att det har gått sju år sedan förseningen inträffade har samtliga passagerare fortfarande rätt till 600 Euro vardera i enlighet med EU-lag 261/2004 som reglerar ersättningar vid flygförseningar. Totalt rör det sig om uppemot 1100 drabbade passagerare med rätt till ersättning på sammanlagt 7 miljoner kronor.

Det var ett motorfel som orsakade förseningen och då det kan påvisas att flygbolaget inte levt upp till de krav som finns kan de drabbade passagerarna som vänt sig till flygrättsadvokaten Stephan Eriksson räkna med att fortfarande ha rätt till kompensation. Preskriptionstiden i Sverige för den här typen av förseelser är 10 år .

Flygadvokaten Stephan Eriksson, som drivit skademålsärenden angående både Linateolyckan och nu senast Herculesolyckan vid Kebnekaise, är van vid att flygbolagen gör allt vad de kan för att slippa betala dröjsmålsersättning. Nu biträder han det internetbaserade svenska bolaget TRS Travelright att bistå passagerare som blivit nekade ersättning från flygbolag och han är övertygad om att TuiFly kommer att förlora i rätten.

– Bevisbördan ligger på TuiFly att de vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika förseningen och det har de inte gjort. Därför har varje passagerare rätt till 600 Euro i kompensation för att ha blivit strandsatta på Arlanda i nästan två dygn.

Stämningen mot TuiFly kommer att avgöras i Attunda tingsrätt under våren och flygbolaget riskerar i värsta fall ett ersättningskrav på totalt 7 miljoner kronor gentemot passagerarna om de förlorar.

TRS Travelright AB är ett svenskt internetbaserat företag som hjälper passagerare att få ut ersättning vid försenade, inställda och överbokade flyg. Ersättningen regleras enligt EU-lag 261/2004 och baseras på förseningens omfattning och flygsträcka. Som mest kan man få 600€ i ersättning oavsett vad biljetten har kostat. Enligt EUs een statistik är uppemot 1% av alla flyg så pass försenade att det berättigar till kompensation.
Flygrättsadvokaten Stephan Eriksson biträder TRS Travelright med att driva ersättningskraven till domstol om flygbolagen vägrar att betala. För sina tjänster behåller TRS Travelright AB 30% inklusive moms av passagerarens ersättning enligt principen no win – no fee. TRS Travelrights hemsida finns på www.trstravelright.eu.

Postad i Uncategorized