Försenad flygpassagerare vann tvist mot Ryan Air

20140425-205603.jpg

Försenad flygpassagerare vann tvist mot Ryan Air

Ryan Airs flight från Skavsta till Milano den 18 april förra året blev mer än tre timmar försenad. Enligt EU-lag 261/2004 berättigar det till en ersättning på 400 Euro. Men Ryan Air avvisade kravet med hänvisning till att passageraren inte kunde påvisa orsaken till förseningen.  Då anlitades flygrättsadvokaten Stephan Eriksson som bistår det svenska internetföretaget TRS Travelrights kunder och drev ärendet till förlikning.  Därmed tvingas Ryan Air betala ut hela beloppet plus dröjsmålsränta och rättegångskostnader.

Ryan Air har i det ursprungliga bestridandet av ersättningskravet på 400 Euro anfört att flygpassageraren saknar stöd för sin begäran då det inte framgår på vilken grund Ryan Air skulle vara ansvarigt för förseningen. Men i EU-lag 261s femte artikel framgår det tydligt att bevisbördan ligger på flygbolagen när förseningen beror på extraordinära omständigheter. Man måste också visa att förseningen inte skulle ha kunnat undvikas även om man vidtagit alla rimliga åtgärder. Det har inte Ryan Air gjort, menar flygrättsadvokaten Stephan Eriksson:

– Ryan Air gör det väldigt svårt för den enskilde passageraren att komma med klagomål, när man väljer att inte informera om orsaken till förseningen. Det är överhuvudtaget svårt att ens hitta kontaktinformation på deras egen hemsida.

Syftet med EU-lag 261/2004 är att passagerarna ska kompenseras för eventuellt inkomstbortfall och andra olägenheter som uppstår då flighter försenas eller ställs in. Även i de fall då flygbolagen överbokar planen och därför ibland nekar passagerare att följa med ger också rätt till ersättning.

Omfattande ersättningskrav ska på så sätt sätta press på flygbolagen att upprätthålla så hög beredskap som möjligt när det gäller teknisk service och personalresurser så att risken för förseningar minimeras. Det är alltså bara när flygbolagen själva orsakat förseningen på grund av bristande rutiner som man har rätt till kompensation, inte när ett plan måste stå kvar på marken på grund av exempelvis dåligt väder.

Stephan Eriksson bistår det svenska internetföretaget TRS Travelright som specialiserat sig på att ge juridisk hjälp till försenade flygpassagerare och han tycker att flygbolagen måste skärpa sig:

– Nu hoppas jag att den här förlikningen banar väg för att fler försenade flygpassagerare kan få ut sin rättmätiga ersättning, vilket Ryan Air ironiskt nog redan tar ekonomisk höjd för med en särskild 261-avgift på flygbiljetten.

TRS Travelright AB är ett svenskt internetbaserat företag som hjälper passagerare att få ut ersättning vid försenade, inställda och överbokade flyg. Ersättningen regleras enligt EU-lag 261/2004 och baseras på förseningens omfattning och flygsträcka. Som mest kan man få 600€ i ersättning oavsett vad biljetten har kostat. Enligt EUs egen statistik är uppemot 1% av alla flyg så pass försenade att det berättigar till kompensation.
Flygrättsadvokaten Stephan Eriksson biträder TRS Travelright med att driva ersättningskraven till domstol om flygbolagen vägrar att betala. För sina tjänster behåller TRS Travelright AB 30% inklusive moms av passagerarens ersättning enligt principen no win – no fee. TRS Travelrights hemsida finns på www.trstravelright.eu där flygrättsadvokaten Stephan Erikssson även bloggar.

Postad i Uncategorized