Har jag rätt till ersättning för flygförseningar och inställda flyg även vid charterresor?

Paketreselagen reglerar Dina rättigheter vid charterresor. Paketreselagen reglerar dock inte specifikt din rätt till ersättning vid flygförseningar och inställda flyg. Paketreselagen och EU Förordning 261/2004 som reglerar passagerares rätt vid försenade och inställda flyg lever sida vid sida och ger en passagerare olika rättigheter vid en flygförsening och inställt flyg.

IMG_6867.JPG

Paketreselagen (1992:1672)  bygger på ett EU direktiv och reglerar så kallade paketresor. En paketresa är resa som innefattar en transport, exempelvis en flygresa, hotell och ibland även någon typ av turistaktivitet. Flygresan kan vara antingen en charterflight eller ett reguljärflyg. Vad gäller då om man skulle drabbas av ett försenat eller inställt flyg på sin charterresa och vad har man då för rättigheter? Paketreselagen är tvingande till passagerarens förmån och arrangören kan bara ändra villkoren, exvis ang flygtider, till passagerarens nackdel om villkoren tydligt anger det. EU Förordning 261/2004 reglerar passagerares rätt till assistans och ersättning för försenade och inställda flyg. Både charterflyg och reguljära flyg (flyg enligt tidtabell) omfattas. Vid en flygförsening eller inställt flyg så kan passageraren därför kräva ersättning från flygbolaget för flygförsening enligt 261/2004 och kompensation från researrangören enligt Paketreselagen för förlorade semesterdagar och ersättning för onödiga kostnader som exempelvis utflykter som förbetalats och nu inte kan utnyttjas. Researrangörens ansvar för exempelvis en inställd flygning är mycket långtgående. I ett fall från Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) så ställdes en charterresa in då det av researrangören anlitade flygbolagets flygplan fick flygförbud. Passageraren bokade då reguljärbiljett till mycket högre pris. ARN ansåg att detta fick researrangören stå för. Så om du i sommar reser med någon charterarrangör och med något av deras flygbolag och drabbas av en flygförsening så kan du ha rätt till ersättning för försenat flyg från flygbolaget och du kan även ha rätt till ersättning från researrangören för förlorade semesterdagar eller förlorade förbetalda kostnader enligt paketreselagen.