Hur länge kan flygbolaget försvara sig med extraordinär omständighet vid flygförsening?

Hur länge kan flygbolaget försvara sig med extraordinär omständighet vid flygförsening?

Flygbolag använder sig allt för ofta av “extraordinär omständighet” även vid senare följdförseningar.

Hur länge kan de enligt EU rätten göra detta?

Huvudregeln som fastslogs i EU domstolens rättsfall Case C-22/11 Finnair Oy v Timy Lassooy stadgar att en extraordinär omständighet bara gäller den aktuella flighten. Detta innebär att ett flygbolag vars flight som blir sen ut från Arlanda till exempelvis Bangkok, New York, Los Angeles, San Fransisco eller Ft Lauderdale på grund av en extraordinär omständighet inte har rätt att åberopa samma extraordinära omständighet om returflighten tillbaka skulle drabbas av följdförsening.

Har du drabbats av flygförsening och vill ha ersättning?

Kontakta TRS Travelright så hjälper de dig med din ersättning för flygförsening fort och enkelt.

 

Airliner landing in stormy weather

Postad i Uncategorized