Justice delayed is justice denied

Liverpool County Court i England beslöt idag att inte vilandeförklara ett mål om ersättning för flygförsening grundat på det holländska rättsfallet van der Lans.

Jet2.com travelright

Liverpool County Court i England beslöt idag inte särskilt överraskande i ett mål med flygbolaget Jet2.com att inte vilandeförklara ett mål om ersättning för flygförsening grundat på det holländska rättsfallet van der Lans. Domaren skrev i sitt beslut att “a line should now be drawn. Justice delayed is justice denied”. Attunda tingsrätt i Stockholm har sedan den 30 januari tagit samma beslut i åtminstone 16 mål som jag har drivit om ersättning för flygförsening. Det står nu klart att Huzardomen gäller och att flygbolagen inte längre kan neka ersättning för flygförsening grundat på tekniska fel.

Postad i Uncategorized