Kan en sjuk flygkapten utgöra en extraordinär omständighet enligt 261/2004?

En flygkapten på Norwegian blev sjuk i Bangkok den varför flighten ställdes in. Charlotta Holmquist med familj skulle flyga från Stockholm till Los Angeles dagen därpå men blev försenade då planet in från Bangkok blev försenat. Har de rätt till ersättning för flygförsening?

TRS TRavelright Norwegian 787 Dreamliner

Kärandena flög från Stockholm Arlanda (ARN) till Los Angeles, USA (LAX) med flight DY7087 den 30 april i år. Flighten skulle ha avgått från Stockholm kl 10.00 men avgick först kl 16.52. Flighten skulle ha anlänt Los Angeles kl 12.00 men anlände dock först kl 18.49 den 30 april, 6 timmar och 49 minuter försenad.

Flight DY7087 blev försenat pga sent inkommande flyg, flight DY7206 från Bangkok. Flight DY7206 blev den 29 april inställt då kaptenen anmält sig sjuk kl 04.55 UTC (kl 11.55 lokal tid) den 28 april. Då NORWEGIAN inte hade någon kapten i reserv i Bangkok som kunde rycka in fick en kapten flygas in från Oslo ”as passive crew”. Reglerna för tjänstgöringstid innebär dock att tjänstgöringstiden påbörjas då reservkaptenen checkade in på flighten till Bangkok varför han behövde ha en åtta timmas viloperiod  innan han kunde påbörja tjänstgöringen på flight DY7206 den 30 april. Flight DY7206 avgick  kl 08.00 den 30 april från Bangkok, dvs 44 timmar och 5 min efter det att kaptenen sjukanmält sig. NORWEGIAN flög Stockholm Bangkok under 22 dagar under april, dvs i princip dagligen.

Attunda tingsrätt har i en dom från den 3 november 2014 prövat frågan om ett flygbolags ansvar för en sjuk pilot och om detta kan utgöra extraordinär omständighet enligt 261/2004. I aktuellt mål flög Primera aktuell tid en gång per vecka till Salalah, Oman via Larnaca. Tingsrätten fann i sin dom att sjukdomsfall hos piloter generellt inte kan anses utgöra en extraordinär omständighet. Den omständigheten att flygningen bara genomfördes en gång per vecka ansåg tingsrätten sakna betydelse. Tingsrätten ansåg istället att dessa flygningar ingick i flygbolagets normala verksamhet och att flygbolaget haft anledning att räkna med att sjukdomsfall kunde inträffa även i samband med dessa flygningar. Flygbolaget har haft att välja mellan att ta kostnaden för de åtgärder som fordras för att minimera risken för längre förseningar eller att ersätta drabbade med föreskrivna belopp enligt 261/2004. Tingsrätten fann vidare att ju längre tid från planets avgångstid som sjukdomsfallet har inträffat desto starkare skäl har det funnits för flygbolaget att räkna med sjukfallet och att ha tillgängliga personella resurser som kan ersätta sjukfallet.

Liknande resonemang kan återfinnas i det engelska rättsfallet från County Court of Staines av den 30 september 2014, Eric Davies m fl vs British Airways PLC. Rättsfallet handlar om en flygning från Catania till London Gatwick där en besättningsmedlem blev sjuk på den tidigare flighten till Catania. Då British Airways bara opererade en flight till Catania hade man ingen personal stand by i Catania.Av domen, styckena 44-46 framgår att flygbolaget av ekonomiska skäl flög med minimum cabin crew till Catania, 3 st istället för 4 st. Domstolen fann att flygbolaget då måste inse risken av att någon i cabin crew kan bli sjuk och att det de facto bara var en tidsfråga innan detta skulle ske. Att ha en extra fjärde person i cabin crew kunde inte ha någon avgörande ekonomisk betydelse för flygbolagets verksamhet varför det ej förelåg någon extraordinär omständighet. Passagerarna hade därför rätt till ersättning för flygförsening.

I detta fallet så framgår av Norwegians egna uppgifter att man trafikerade Stockholm –  Bangkok 22 dagar i April, dvs i princip dagligen. Att en flygkapten blir sjuk innebär inte per automatik att extraordinär omständighet föreligger. I detta fallet sjukanmälde sig flygkaptenen kl 04.55 UTC (kl 11.55 lokal tid) den 28 april dvs 44 timmar och 5 minuter innan flight DY7206 skulle avgå kl 08.00 lokal tid den 30 april.  Norwegians flygningar på Bangkok ingår i flygbolagets normala verksamhet och NORWEGIAN har haft anledning att räkna med att sjukdomsfall skulle kunna inträffa bland den crew som skulle tjänstgöra på flighterna från Bangkok till Stockholm och därför ha tillgängliga personella resurser som kunde ha ersatt sjukfallet. NORWEGIAN har haft att välja mellan att ta kostnaden för de åtgärder som fordras för att minimera risken för längre förseningar eller att ersätta drabbade passagerare med föreskrivna belopp enligt 261/2004. Den långa tid som gick mellan det anmälda sjukdomsfallet i Bangkok och flight DY7087s avgång från Stockholm den 30 april och försenade ankomst till Los Angeles talar vidare mot att extraordinär omständighet skulle föreligga för den efterföljande flighten. Familjen och övriga passagerare på flight DY7087 den 30 april har därför rätt till ersättning för flygförsening.

Krav har framställts mot flygbolaget och om kraven bestrids kommer stämningsansökan att inlämnas till Attunda tingsrätt