Kan ersättning från researrangören för flygförseningen avräknas från ersättningen från flygbolaget?

Kan ersättning från researrangören för flygförseningen avräknas från ersättningen från flygbolaget? ARN har i ett antal beslut avgjort frågan om avräkning kan ske och i sådant fall för vad.

logo_arn

Av artikel 12, 1 p EU förordning 261/2004 framgår att:

Tillämpningen av denna förordning påverkar inte en passagerares rätt till ytterligare kompensation. Kompensation som beviljas i enlighet med denna förordning får räknas av från sådan kompensation.

ARN har nu i en rad avgöranden avgjort hur denna artikel skall tolkas och tillämpas.

För det första har man fastslagit att avräkning kan ske åt båda hållen, dvs oavsett om ersättning har utgivits av flygbolaget eller researrangören. Den fråga som i normalfallet kommer upp är att researrangören har givit ett dagsavdrag för de dagar som semestern har förkortats för passageraren på grund av flygförseningen. Detta avdrag vill en del flygbolag dra av från kompensationen för flygförseningen enligt 261/2004.

Allmänna reklamationsnämnden har dock i två avgöranden (Änr 2015-03046 och 2015-03858) kommit fram till att för att avdrag skall få göras så måste det röra sig om ersättning för skada av samma natur dvs tidsspillan. Om passageraren har fått ett prisavdrag för förlorade semesterdagar så kan sådan ersättning därför inte avräknas från ersättning för flygförsening enligt 261/2004.

 

 

 

Postad i Uncategorized