Kan man få mer än en ersättning för ett inställt flyg?

Kan man få mer än en ersättning för en cancellerad flight?

Norwegian delay

Ett antal danska passagerare flög med Delta Airlines och drabbades av inställt flyg. Det flyg som passagerarna bokades om på drabbades av flygförsening. Östra Landsretten i Danmark har nu hänskjutit frågan till EU-domstolen om en bokning endast ger rätt till en ersättning vid inställt flyg eller om en passagerare även skulle ha rätt till ytterligare ersättningar om han drabbades av en flygförsening eller inställt flyg även på den ombokade flighten, mål C-305/15, Delta Air Lines Inc v Daniel Dam Hansen et al.

Postad i Uncategorized