Kritiserat flygbolag kovänder inför TV programmet Plus

Flygbolaget Thomas Cook är det bolag som oftast bryter mot Allmänna Reklamationsnämndens beslut. I samband med en granskning i SVT:s konsumentmagasin Plus har företaget nu beslutat sig för att ändra praxis och följa ARN TRS TRavelright Thomas Cook

Vings flygbolag Thomas Cook har under flera år regelmässigt motsatt sig att följa ARN:s rekommendationer när det handlar om försenade flyg. Inför sändningen i Plus berättar bolaget att det nu ska följa ARN:s praxis. – Det är naturligtvis glädjande att Thomas Cook nu följer nämndens rekommendationer. Och att konsumenterna får ersättning enligt den EU-reglering som finns. Det borde vara en självklarhet. Det känns som ett trendbrott, säger Britta Ahnmé Kågerman, ordförande i Allmänna Reklamationsnämnden.

Flygbolaget har under en femårsperiod låtit bli att följa 50 av 62 fällningar i ARN. Thomas Cook Airlines granskas i kvällens Plus (torsdag den 27 november). I programmet berättar en familj från Stockholm att de blev åtta timmar försenade på en resa hem till Sverige från Turkiet och att de sedan nekades ersättning trots att det finns en EUförordning som ger dem rätt, och trots vinst i ARN.

Thomas Cook ändrar i programmet hållning och ger familjen kompensation med 800 euro. Bolaget medger också att andra på samma plan har rätt till kompensation. Ett par dagar innan sändning hör Thomas Cook av sig till Plus och berättar att de nu helt ändrat praxis och att bolaget nu helt ska börja följa ARN:s rekommendationer när det gäller EU förordning 261. Svängningen förklaras med en landsretsdom (andra instans i Danmark) i början av månaden. Danska myndigheter har, enligt Thomas Cook, ändrat praxis och flygbolaget anpassar sig till

Thomas Cook tar också avstånd från vad de själva säger i reportaget. – De riktlinjer som Thomas Cook Airlines argumenterar för i inslaget är inte i överensstämmelse med framtidens praxis, skriver Torben Andersen, kommunikationschef på Thomas Cook Airlines Scandinavia i ett brev till Plus. Britta Ahnmé Kågerman, ARN, om varför Thomas Cook ändrat sig: – Det kan hända att de ser det som en konkurrensfördel, att de är rädda för att förlora kunder när media uppmärksammar det som pågår. Erik Mattsson, jurist på Konsument Europa: – Hänvisningen till ”tekniskt fel” har varit som en slasktratt inom flyget. När man inte tyckt att man behöver betala ersättning har man hänvisat till det skälet eftersom det är svårdefinierbart. Den biten tar man förhoppningsvis ett steg ifrån nu.

Min kommentar: Ännu ett flygbolag som inser och accepterar att Huzar domen (Jet2.com vs Ronald Huzar) gäller även i Sverige. Dvs flygbolag kan inte längre åberopa tekniska fel vid flygförsening.

Postad i Uncategorized