Lufthansas storstrejk i april vad gäller för passagerares rätt till ersättning och assistans?

Lufthansas piloter storstrejkade i början av april. 3800 flighter berördes och 425.000 passagerare drabbades. Strejk anses normalt vara en sk extraordinär omständighet som befriar flygbolaget från ersättningsskyldighet. Flygbolaget kan däremot inte freda sig med extraordinär omständighet då strejken har upphört och det har uppstått ett uppdämt behov av flygresor. Man får då sätta in extra resurser. Även om flygbolaget inte behöver betala ersättning så har de ändå en skyldighet till assistans.

Vid förseningar av resor upp till 1500 km med över 2 timmar. Av resor längre än 1500 km inom EU och övriga resor 1500-3500 km med över 3 timmar. Av övriga resor längre än 3500 km med över 4 timmar har passageraren rätt till assistans i form av förfriskningar, mat, rätt till två telefonsamtal eller meddelanden samt vid behov hotellövernattning samt transport mellan flygplatsen och hotellet.

Om förseningen överstiger 5 timmar har passageraren dessutom rätt till  återbetalning av biljettpriset.

LH747

Postad i Uncategorized