Måste jag anmäla mitt krav på ersättning för flygförsening inom en viss tid?

Måste jag anmäla mitt krav på ersättning för flygförsening inom en viss tid? Finns det någon skyldighet att reklamera ersättningskravet mot flygbolaget?

TRS Travelright Novair

Allmänna Reklamationsnämnden ARN tog överraskande några beslut i december 2015 där man ansåg att en passagerare har en skyldighet att reklamera mot flygbolaget att han anser sig ha ett krav på ersättning för flygförsening. I ett av besluten ansåg ARN att ett krav som framställts 1 år och 5 månader efter flygförseningen var framställt för sent. Preskriptionstiden, dvs den tid man senast kan framställa ett sådant här krav är 10 år och ARNs beslut har vare sig stöd av EU förordning 261/2004, EU praxis eller svensk lag eller rättspraxis.

I maj i år kom så Solna tingsrätt i en dom fram till att en passagerare måste reklamera senast 3 månader efter det försenade flyget för att ha kvar sin rätt till ersättning för flygförsening. Domen är överklagad till Hovrätten.

Reklamation kommer från köprätten och innebär att en köpare måste tala om för säljaren inom en viss tid att en vara är försenad eller felaktig på något sätt för att kunna göra gällande sina rättigheter mot säljaren. I en sådan situation är kravet på reklamation ganska naturlig för säljaren känner ju inte till om en vara är felaktig. Inom transporträtten har man normalt inte några krav på reklamation för här känner säljaren/flygbolaget redan till att flygresan varit försenad. Det behöver inte passageraren upplysa flygbolaget om.

Konsumentverket anser liksom jag att det inte kan ställas några reklamationskrav på en flygpassagerare och har nu stämt flygbolaget Novair och yrkar att de inte skall få ställa krav på reklamation mot sina passagerare. Stämningsansökan hittar du här.

Jag tror att utgången är ganska given. Det finns ingen skyldighet enligt svensk rätt för  en passagerare att reklamera sin rätt till ersättning för flygförsening. 

 

Postad i Uncategorized