Norwegian förlorar processen i Attunda tingsrätt mot Charlotta Holmquist med familj

Efter närmare ett års processande och kort innan huvudförhandlingen viker sig nu Norwegian och medger att betala ut ersättning för flygförseningen till familjen Holmquist. En stor seger för flygpassagerares rättigheter och EU Förordning 261/2004.

Norwegian 787 VG

Familjen Holmquist flög med Norwegian flight DY7205 från Stockholm ARN till Bangkok BKK den 15 februari 2014. Flyget blev över 12 timmar försenat. Då Norwegian vägrade att utge ersättning för flygförsening stämde familjen Norwegian vid Attunda tingsrätt i Stockhom. Efter närmare ett års processande och kort innan huvudförhandlingen viker sig nu Norwegian och medger att betala ut ersättning för flygförseningen till familjen. En stor seger för flygpassagerares rättigheter och EU Förordning 261/2004. Varje passagerare på flyget har rätt till ersättning för flygförsening med 600 euro: Totalt kommer Norwegian tvingas att betala ut närmare 180.000 euro (ca 1.690.000 SEK eller 1.580.000 NOK)

Egenföretagaren Charlotta Holmquist, hennes man och tre barn hade under lång tid sett fram emot semestern i Thailand. En del av upplevelsen skulle bli att få flyga med Norwegians Dreamliner. Men bara en vecka före avfärd fick hon ett sms om att planet bytts ut mot ett annat, mindre plan. Sedan kommer ytterligare ett sms om att ersättningsplanet är 12 timmar försenat.  Men Norwegian vägrade att betala ut någon ersättning.

Holmquist family 2

Charlotta och hennes familj med maken Trued och tre barn hade beställt resan till Thailand långt i förväg. Semestern var välbehövlig efter en tuff arbetshöst. På nätet hade de läst om Norwegian och Dreamlinern. Tyst och miljövänligt, bra mat, hög service och Wifi ombord gjorde att de valde just Norwegian. Men närmare Dreamlinern än så kom inte familjen Holmqvist.

Dreamlinern utbytt tre dagar före avfärd sedan blev flighten över 12 timmar försenad

Tre dagar före avfärd får Charlotta plötsligt ett sms från Norwegian där det står att deras Dreamliner är utbytt mot ett äldre mindre plan, en Boeing 777 från Euro Atlantic med portugisisk besättning. Orsaken förklarades bara med att det rörde sig om underhåll och följs av en kort ursäkt. Eftersom familjen redan ordnat allt inför resan så hade de inget val än att acceptera den nya situationen.

På förmiddagen den 15 februari 2014 satt familjen i bilen på väg till Arlanda inför flyget till Thailand som avgår vid 14-tiden. Då kom nästa sms från Norwegian:

DY7205 Stockholm-Bangkok is delayed due to operational reasons. Your new estimated departuretime is 02.45.  We apologise for the inconvenience.  

Eftersom flyget nu var över 12 timmar försenat övervägde Charlotta och hennes familj om de skulle vända hem och vänta hemma istället. Samtidigt uppstod ett nytt problem eftersom förseningen hotade deras väntande flyg i Bangkok som skulle ta dem till slutdestinationen Trang. Därifrån skulle de sedan ta sig vidare ut i ö-världen.

Då förseningen blev allt längre försökte Charlotta få hjälp av Norwegian att boka om flyget från Bangkok, men det ansåg sig Norwegians personal inte vara skyldiga att göra.

Holmquist family 1

Vägrade acceptera Norwegians villkor

Semestern i Thailand blev ändå lyckad, men när de kom tillbaka till Sverige tänkte de begära den ersättning för flygförsening som fanns att få för försenade flygpassagerare. Så Charlotta tog  återigen kontakt med flygbolaget och blev hänvisad till Norwegians hemsida där hon skulle fylla i ett formulär. Men det visa sig att villkoret för att få ut sin kompensation för merkostnader på 2000kr var att kryssa i en ruta där hon samtidigt accepterade att avstå från rätten till den ersättning på 600 Euro per person som förseningar på över fyra timmar ger rätt till enlig EU-lag 261.

För Charlotta och hennes familj innebar det att hon därmed skulle tacka nej till 3000 Euro för att enbart få ut merkostnaden på 2000kr för flyget till Trang. Då backade hon och Charlotta och en stor grupp passagerare på samma flight gick istället samman och sökte juridisk hjälp via konsument företaget TRS Travelright som specialiserat sig på driva den här typen av krav på ersättning för flygförsening. Travelright uppdrog åt flygrättsadvokaten Stephan Eriksson att stämma Norwegian.

Processen mot Norwegian

Stämningsansökan ingavs i början av mars 2014. Muntlig förberedelse i Charlotta målet hölls den 22 september 2014 och tid för huvudförhandling bestämdes till den 12 februari 2015.

Huzar domen

I juni 2014 kom det uppmärksammade engelska hovrättsfallet Jet2.com vs Ronald Huzar som innebar att i princip alla tekniska fel nu blev flygbolagens ansvar. Den 31 oktober 2014 kom så det slutgiltiga svaret från Englands Högsta Domstol. De tog inte upp Huzar fallet då de ansåg att Hovrätten hade dömt rätt. Domstolen begärde inte heller klargörande från EU Domstolen då den ansåg att rådande EU praxis med bland annat rättsfallet Wallentin Hermann inte var oklar. Detta innebar att från den 31 oktober 2014 så har EU praxis ändrats. Domstolsavgörandet innebär att det inte längre är möjligt för flygbolag att vägra ersättning för flygförsening på grund av tekniska fel på flygplanet annat än i rena undantagsfall såsom vid exempelvis produktskador. Holmquistmålet var därmed i princip avgjort och Norwegian skulle med stor sannolikhet komma att förlora.

Norwegians ansvar för Dreamliner problemen

Det skall även nämnas att Norwegians ideligen framförda försvar mot sina passagerares krav på ersättning för flygförseningatt de köpt en ny flygplansmodell från Boeing och kunde förvänta sig en mycket bättre tillförlitlighet” nu fullständigt saknar grund. Under Jet2.com vs Huzar har Norwegian en klar skyldighet att ersätta de åtminstone 90.000 passagerare som har flugit longhaul med Norwegian under 2013-2014 med 600 euro. De totala passagerar-kraven överstiger sannolikt 54 miljoner euro (505 miljoner SEK och 470 miljoner NOK). Om Norwegian inte betalar frivilligt är mitt råd till drabbade Norwegian passagerare att kontakta Norska Klagenemnda, Svenska Allmänna Reklamationsnämnden ARN eller ta den rättsliga vägen och stämma Norwegian på ersättning för flygförsening.

van der Lans

I december 2014 kom så ett sista försök från Norwegian under åberopandet av det udda rättsfallet från Holland C van der Lans v. KLM (”van der Lans-målet”) där Norwegian begärde att Attunda Tingsrätt skulle vilandeförklara Charlotta målet till dess EU domstolen hade slutligt avgjort van der Lans, vilket skulle kunna ta uppemot två år. Norwegian påstod vidare att det vilandeförklarades mål över hela Europa i avvaktan på van der Lans. När jag tittade närmare på van der Lans visade det sig vara ett udda mål från en enstaka domare i tingsrätten i Amsterdam och inte ens på samma tingsrätt så vilandeförklarades det några mål.

Det krävs synnerliga skäl för en vilandeförklaring och det ansåg inte Attunda tingsrätt att det förelåg.

I beslut av den 30 december 2014 så avslog Attunda tingsrätt därför Norwegians begäran om vilandeförklaring.

För några dagar sedan drog därför Norwegian den riktiga slutsatsen att de inte kunde vinna  Charlotta målet och Norwegian medgav därför familjen Holmquists talan. Norwegian skall nu betala ersättning till Holmquist familjen.

Övriga passagerares krav

Då jag fick besked om att Norwegian givit upp i Charlotta målet ställde jag därför omgående frågan till Norwegians ombud om vad vi nu skall göra med kraven för de 59 ytterligare Norwegian passagerare som jag företräder, däribland Charlotta Holmquist 3 åriga dotter  som inte ingick bland kärandena i Charlotta målet. Norwegian har nu kommit tillbaka med svaret att de nekar samtliga övriga passagerare på samma flight rätten till ersättning!! Hur kan man å ena sidan medge kraven för fyra passagerare då man inte tror sig kunna vinna rättsprocessen och samtidigt bestrida övriga passagerares krav från samma flight?!  Jag har nu skickat ett kravbrev till Norwegian för övriga 59 passagerares räkning. Norwegian skall svara senast fredag den 23 januari. Om Norwegian inte medger att betala ut ersättning även till övriga passagerare kommer ny stämning att ske i Attunda tingsrätt.

Besvärande omständigheter för Norwegian

Att å ena sida medge krav i en process och sedan bestrida andra krav i en ny process med identiska omständigheter kan komma att visa sig problematiskt för Norwegian. I den svenska rättegångsbalken finns regler i kap 9 som kriminaliserar sk rättegångsmissbruk.  Av kap 9 1 § rättegångsbalken framgår att en part, som mot bättre vetande inleder eller föranleder rättegång i tvistemål, döms till böter. För ansvar enligt paragrafen räcker det med att partens talan är ogrundad och att han insett detta. Om man medger ansvar i en process och sedan bestrider ansvar i en ny process med identiska omständigheter så kan det sannolikt antas att man har eller borde ha förstått att man har en ogrundad talan.

Även den advokat som skulle åta sig uppdraget att företräda Norwegian i en sådan process skulle kunna få problem med advokatsamfundet och advokatetiken. En advokat får nämligen aldrig främja orätt. Kravet på iakttagande av god advokatsed leder till begränsningar i handlingsfriheten när en klients intressen skall tillvaratas. Hänsynen till rättsordningen, till motpart samt till tredje man medför att en advokat i sin yrkesutövning inte får använda sig av alla till buds stående medel eller främja en klients intressen på ett otillbörligt sätt. Jag skulle själv som advokat inte acceptera ett sådant rättegångsuppdrag.

Det skall bli intressant att se hur Norwegian nu slutligen ställer sig på fredag. Det kanske är dags även för Norwegian att börja tillämpa och följa gällande EU regler, såsom EU 261/2004 och börja betala ut ersättningar för flygförsening.

See you in Court Norwegian.

SVT Nyheter

SVD Näringsliv

DI

DN

Aftonbladet

Expressen

Vagabond

VG

Aftenposten