Norwegian förlorar sina dreamlinermål i Allmänna Reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden ARN har i ett antal ärenden prövat och underkänt Norwegians invändningar om att det varit fel på deras nya Dreamliner plan

ARN har i ett antal ärenden prövat passagerares krav mot Norwegian efter försenade flyg med deras Boeing 787 Dreamliner.

Enligt Norwegian hade flygplanet inte utfört en enda kommersiell flygning före dess att problemet uppstod. Eftersom det kom direkt från fabriken var det fråga om ett dolt fabrikationsfel. Sådana fel omnämns i punkt 26 i EU-domstolens dom i målet C-549/07 som exempel på extraordinära omständigheter. Det är en händelse som till sin art eller sitt ursprung ligger utanför flygbolagets normala verksamhet och det ligger utanför bolagets faktiska kontroll att få ett flygplan levererat med tekniska fel. En händelse ligger utanför flygbolagets normala verksamhet om den inte uppstår rutinmässigt i samband med utförandet av transportuppdrag. Det ligger inte i flygbolagets normala verksamhet att erhålla ett defekt flygplan. Flygbolaget har vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika avvikelser.

Norwegian har köpt underhållsservice från Boeing, s.k. Gold care. Det betyder att Boeing är ansvarigt för underhållet och för att hålla reservdelar i lager. Det visade sig att Boeing inte hade reservdelar i Europa utan de sändes från USA. Flygförseningen blev därför längre än om delarna funnits i Europa. När Norwegian köper underhållsservice förväntar bolaget sig att det finns reservdelar tillgängliga.

 ARN har resonerat att

Det finns ingen anledning att ifrågasätta de uppgifter Norwegian lämnat om orsaken till flygförseningen. Utredningen visar dock inte att flygplanet varit behäftad med den typ av dolt fabrikationsfel som det talas om i EU-domstolens dom Wallentin-Hermann den 22 december 2008 eller att de tekniska problemen uppstått till följd av händelser som faller utanför bolagets normala verksamhet och ligger utanför dess faktiska kontroll. Det förhållandet att Boeing måhända inte uppfyllt sina avtalsenliga skyldigheter ligger inom Norwegians kontroll- och risksfär. Det är en sak mellan Norwegian och Boeing och eventuella brister från Boeings sida gör inte att Norwegian kan undgå sitt ansvar för förseningen.

Nämnden kan mot den bakgrunden inte finna att Norwegian visat att förseningen uppkommit på grund av extraordinära omständigheter enligt artikel 5.3 i förordningen. Norwegian är således skyldigt att betala kompensation till resenärerna.

ARN har därför rekommenderat Norwegian att betala förseningsersättning.

Kommentar:

Enligt uppgift vägrar Norwegian att följa ARNs rekommendation. Norwegian gör vidare en stor affär av att de har ett sk Gold care avtal med Boeing. Vad Norwegian glömmer att berätta är att det finns olika service nivåer i Gold care avtalen. Enligt uppgift från andra flygbolag har Boeing den lägsta servicenivån av alla flygbolag i branschen. Då är det inte så konstigt att man får vänta på sina reservdelar. Och vem vågar börjar flyga long haul med en helt ny oprövad flygplansmodell? Svar: Norwegian.

TRS Travelright tar inte bara fram rekommendationer. TRS Travelright stämmer om nödvändigt flygbolagen i domstol.

TRS TRavelright Norwegian 787 Dreamliner