Norwegian mest försenat i Europa

Problemen med Norwegians Dreamliner fortsätter och nu kommer konsumenträttsföretaget TRS Travelright med ytterligare stämningar mot flygbolaget. Norwegian står för nästan hälften av de försenade resenärer som sökt juridisk hjälp via TRS Travelright för att få ut lagstadgad ersättning från Norwegian.

TRSTravelrightServices_Logo_PNG_RGB

Bara under de fem senaste veckorna har över 300 försenade passagerare begärt juridisk hjälp av flygrättsadvokaten Stephan Eriksson som biträder konsumenträttsföretaget TRS Travelright att få kompensation från Norwegian då flygbolaget nekar till alla krav.

Bland annat omfattar stämningarna flight DY5562 från Malaga till Arlanda den 24 juni, flight DY7006 från New York till Arlanda den 18 juni samt den 14 juli, flight DY7036 från Ft Lauderdale till Arlanda den 18 juni, flight DY7205 från Arlanda till Bangkok den 5 juli samt flight DY7068 från Oakland till Arlanda den 12 juli.

Hittills har Norwegian bestridit kraven och hänvisat till att det är flygplanstillverkaren Boeing som bär skulden till förseningarna. Norwegians informationschef, Charlotte Holmbergh Jacobsson, har sedan nyanserat flygbolagets förhållningssätt till Boeing i ett mejlsvar i SvDs nätupplaga den 28 juli där hon uttrycker att Norwegian inte alls skyller på Boeing och att det finns ett fortsatt förtroende. Samtidigt säger hon att man borde kunna förvänta sig betydligt högre driftstabilitet på helt fabriksnya flygplan.

Flygrättsadvokaten Stephan Eriksson, som har stor erfarenhet av att förhandla med både flygbolag och flygplanstillverkare är dock övertygad om att ansvaret ligger på Norwegian att gottgöra sina försenade passagerare.

Reglerna enligt EU förordning 261/2004 är tämligen klara. Norwegian har bevisbördan för att bevisa att förseningarna beror på extraordinära omständigheter. Norwegian har vidare att bevisa att förseningen inte skulle ha kunnat undvikas även om man vidtagit alla rimliga åtgärder.

Jag hävdar att de vill spara pengar genom att försöka undandra sig sin skyldighet att följa 261/2004. De passagerare som ansöker om förseningsersättning hos Norwegian brukar få ett standardsvar innebärande att de tekniska problemen med Dreamlinern ligger bortom Norwegians kontroll.

Men där är Norwegian fel ute, enligt Stephan Eriksson. Gällande rättspraxis från EU-domstolen innebär inte att några extraordinära omständigheter med Dreamlinern föreligger, i vart fall inte för majoriteten av förseningarna.

De senaste kraven som TRS Travelright framställt mot det förseningsdrabbade lågprisbolaget har Norwegian valt att inte bemöta varför ytterligare stämningar nu lämnas in till Attunda tingsrätt i Stockholm.

b78a12a8ce79220b_400x400ar

Bildtext:
Diagrammet visar procentuell fördelningen av antalet försenade passagerare som sökt juridisk hjälp via konsumenträttsföretaget TRS Travelright. Fördelningen är beräknad på de tio flygbolag som har flest ersättningskrav. Genomsnittlig ersättning är ca 400 Euro per passagerare vid förseningar över tre timmar. Statistiken är hämtad under perioden 140101-140701.

Källa: www.trstravelright.eu

Postad i Uncategorized