Nya flygavgöranden från ARN, måste man som passagerare reklamera förseningen till flygbolaget?

ARN har i slutet av december 2015 kommit med ett antal nya intressanta avgöranden. Bland annat har frågan om reklamation varit uppe för förnyad diskussion och avgörande. ARN anser nu att  reklamation måste göras inom skälig tid samt att ett krav som framställts 1 år och 5 månader efter flygningen ansågs ha gjorts för sent. 

logo_arn

ARN avgjorde ett ärende den 25 augusti 2014 (Änr 2013-08404) där man utan stöd i vare sig lag eller praxis ansåg att reklamation krävs samt att ett krav för ersättning för flygförsening som framförts av passageraren 4,5 år efter flygningen inte hade framförts inom skälig tid. Avgörandet togs med minsta möjliga majoritet. Av nämndens 5 ledamöter förklarade sig 2 skiljaktiga.

Allmänna reklamationsnämnden har nu tagit 3 nya beslut (Änr 2015-01750, 2014-11365 och 2015-01820), alla skiljaktiga, där man återigen har fastslagit att reklamation krävs samt att krav som har framställts 6 år, 2 år och 2 månader och till och med så sent som 1 år och 5 månader efter flygningen ansågs ha skett för sent.

Enligt min mening är ARN nu ute på väl hal is när man utan stöd i vare sig lag eller rättspraxis tolkar en EU rättsakt som 261/2004 till konsumenten/passagerarens nackdel. 261/2004 är ju en skyddslagstiftning till förmån för passagerarkollektivet.

Enligt min mening borde en lämplig avvägning kunna vara att man strök reklamationsskyldigheten men tillämpade specialpreskriptionen på 3 år i konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen. Dvs att kravet måste framställas senast 3 år efter flygningen. Detta skulle även bli en lösning i harmoni med de flesta andra EU länder där man har en 3 årig preskription på små fordringar.

Konsumentverket förklarade sig skiljaktigt i de nya ARN avgörandena och jag har redan varit i kontakt med ansvariga tjänstemän på myndigheten och begärt att Konsumentverket driver ett fall upp till Högsta Domstolen så att vi får vägledande praxis på området. Det kan inte vara rimligt att alla flygpassagerare skall behöva leva i ovisshet om vad som gäller. Jag avvaktar Konsumentverkets svar.

 

Postad i Uncategorized