Nytt rättsfall från Italiens Högsta Domstol ang flygförsening

I ett nytt rättsfall från Italiens Högsta Domstol ang flygförsening och EU Förordning 261/2004 har domstolen funnit att passageraren inte behöver föra bevisning om förseningen

TRS Travelright Huzar v Jet2

I ett nytt rättsfall från Italiens Högsta Domstol ang flygförsening och EU Förordning 261/2004, dom nr 1584 av den 23 januari 2018, har domstolen funnit att passageraren inte behöver föra bevisning om flygförseningen. Bevisbördan ligger istället på flygbolaget. Passageraren behöver bara bevisa grunden för sitt krav, flygbiljetten eller bokningen. Det är sedan upp till flygbolaget att visa att flighten inte blev inställd eller försenad eller att cancelleringen eller förseningen berodde på extraordinära omständigheter. Det italienska rättsfallet stärker EU domstolens senaste praxis mot ett bredare och starkare konsumentskydd.

Stephan Eriksson
Aviation lawyer based at Astra Advokater Stockholm