Oväntad men stor seger för flygpassagerarna vid flygförsening orsakad av tekniskt fel

EU domstolen har idag meddelat dom i målet C. van der Lans v KLM. Domen innebär en stor seger för flygpassagerarna då flygbolag inte längre kan åberopa tekniska fel som extraordinära omständigheter.

TuiFly flight BLX612 den 11 maj 2014

EU-domstolen har idag något oväntat meddelat dom i C. van der Lans v KLM.  KLM hade   återkallat sin talan i den holländska domstolen men domaren vägrade att skriva av målet och idag kom domen.

Jag kommenterade van der Lans den 26 februari i år. Förra året i november kom UKs högsta domstol med sitt beslut att inte ta upp målet Jet2.com v Ronald Huzar då den ansåg att rättsfrågorna redan hade avgjorts av EU-domstolen genom rättsfallet Wallentin-Hermann. I Huzar målet ansåg man att tekniska fel på flygplan, som vid inspektion och underhåll inte har upptäckts och inte heller vid en skälig grad av inspektion och underhåll borde ha upptäckts inte  kunde utgöra en extraordinär omständighet.

Flygbolagen har försökt att utmana Huzardomen genom van der Lans-målet.  Idag kom svaret från EU domstolen som blev en riktig kalldusch för flygbolagen. I Wallentin-Hermann domen från 2008 slog EU domstolen fast att tekniska fel som till sin art eller ursprung faller utanför flygbolagets normala verksamhet och som ligger utanför dess faktiska kontroll inte kan utgöra sk extraordinära omständigheter.

I dagens dom säger domstolen att tekniska fel, exempelvis oväntade tidiga problem med komponenter, i och för sig är en oväntad händelse men att den ändå ligger inom ett flygbolags normala verksamhet då flygbolag har att hantera oväntade tekniska fel. Förebyggandet av sådana oväntade tekniska fel, såsom utbytet av en oväntat för tidigt trasig komponent, ligger inom flygbolagets faktiska kontroll, eftersom flygbolaget har att tillse ett tillfredsställande underhåll och funktion på de flygplan de opererar i sin verksamhet.

Ett tekniskt fel som orsakar en flygförsening kan därför inte vara en extraordinär omständighet.

Domen välkomnas av alla passagerare som drabbats av flygförseningar på grund av tekniska fel.

Bland annat har ett mycket stort antal passagerare drabbats av förseningar med Norwegians problemtyngda Boeing Dreamliner plan. Alla dessa passagerare kan nu äntligen se fram emot sin ersättning för flygförsening.

Postad i Uncategorized