Paketresedirektivet och paketreselagen uppdateras

Paketresor som köps online med flyg, hotell och bilhyra mm för ett enhetligt pris eller via länkade hemsidor skall i framtiden ha samma skydd som paketresor köpta av resebyråer.

10-Common-Travel-Mistakes-You-Can-Avoid

 

Då resemarknaden sedan det gamla paketresedirektivet antogs 1990 har förändrats kraftigt och då de flesta resor idag köps över internet så har det länge funnits ett behov av en uppdatering. Paketresereglerna kommer i framtiden att täcka två typer av reseavtal, den klassiska charterresan samt den nyare typen av researrangemang där konsumenten efter att exempelvis ha köpt en flygresa länkas vidare till andra resetjänster som  bilhyra och hotellbokning. Om ett andra avtal träffas inom 24 timmar efter det att den första tjänsten köptes så skall researrangemanget anses vara en paketresa.

I framtiden måste konsumenten informeras om att han ingår ett paketreseavtal samt om sina rättigheter och om vem som är ansvarig om något skulle gå fel exempelvis vid flygförseningar och inställda flyg. Konsumenten kommer att få rätt att säga upp avtalet och få pengarna tillbaka om priset stiger mer än åtta procent. Han har även rätt att säga upp avtalet vid force majeure artade händelser som naturkatastrofer och terroristattacker på resmålet.

Medlemsstaterna har nu två år på sig att implementera de nya reglerna som sedan skall träda ikraft senast sex månader därefter.

 Du hittar den nya direktivtexten här.

 

 

Postad i Uncategorized