Pilotstrejk på SAS vilka är dina rättigheter som passagerare?

Pilotstrejk på SAS vilka är dina rättigheter som passagerare? Har du rätt till ersättning för flygförsening?

Strandsatta passagerare pga pilotstrejk på SAS

Pilotföreningens strejk på SAS är inne på fjärde dagen. Vad har du för rättigheter som flygpassagerare? Strejk och även strejk bland egen personal anses utgöra extraordinära omständigheter. Du kan därför inte kräva någon förseningsersättning. Men flygbolaget har dock ett ansvar enligt artikel 8 och 9 i EU förordningen 261/2004 dels för assistans vilket innebär att du har rätt till mat och dryck och eventuellt hotell logi samt rätt till ett telefonsamtal eller email. Men du har även rätt till att kunna avboka din flygbiljett och få tillbaka priset för biljetten inom 7 dagar eller du har rätt att begära att få bli ombokad till en senare flight till din destinationsort snarast möjligt. Flygbolagen brukar hävda att deras ansvar bara sträcker sig till ombokning på egna flyg men deras ansvar sträcker sig längre och även till ombokningar med andra flygbolag. Om det inte finns några andra flighter med SAS så kan du boka om med andra flygbolag och betala den resan själv. Sedan kan du begära ersättning från SAS. Glöm inte att spara kvittot.