Ryan Air vägrar ta emot delgivning

Vid ett flertal stämningar i Nyköpings tingsrätt, Västmanlands tingsrätt och Göteborgs tingsrätt där det svenska konsumenträttsföretaget Travelright begärt ersättning för kunds räkning efter en flygförsening orsakad av Ryan Air, vägrar flygbolaget att låta sig delges. Det innebär att bolaget håller sig undan och obstruerar den rättsliga gången då domstolshandlingar helt enkelt inte hämtas ut.

Anledningen till stämningarna är att en flygpassagerare som drabbats av flygförsening på mer än tre timmar begärt hjälp av Travelright att få ut sin ersättning i enlighet med EU-lag 261/2004. Ersättningsnivåerna sträcker sig från 250 Euro upp till 600 Euro och i det här fallet handlade det om cirka 50 passagerare som kräver sin rätt till ersättning. Efter att ärendena gått vidare till stämningar delgavs flygbolaget om detta men vägrar att hämta ut dokumenten.

Flygrättsadvokaten Stephan Eriksson, som bistår Travelright som juridiskt ombud, är förvånad över det multinationella företagets hantering av domstolsärenden:

– Jag har aldrig varit med om att ett seriöst företag inte låtit sig delges. Det är ju ett ifrågasättande av hela det europeiska rättssystemet. Samtidigt ligger det ju i linje med den allmänna bilden av hur Ryan Air behandlar både sina kunder och anställda.

Nu kommer Travelright att delge Ryan Air på plats i Irland via ett lokalt ombud i Dublin

TRS Travelright AB är ett svenskt internetbaserat företag som hjälper passagerare att få ut ersättning vid försenade, inställda och överbokade flyg. Ersättningen regleras enligt EU-lag 261/2004 och baseras på förseningens omfattning och flygsträcka. Som mest kan man få 600€ i ersättning oavsett vad biljetten har kostat. Enligt EUs egen statistik är uppemot 1% av alla flyg så pass försenade att det berättigar till kompensation.
Flygrättsadvokaten Stephan Eriksson biträder TRS Travelright med att driva ersättningskraven till domstol om flygbolagen vägrar att betala. För sina tjänster behåller TRS Travelright AB 30% inklusive moms av passagerarens ersättning enligt principen no win – no fee. TRS Travelrights hemsida finns på www.trstravelright.eudär flygrättsadvokaten Stephan Erikssson även bloggar.

 

20140425-205603.jpg

Postad i Uncategorized