Ryanair följer inte 261/2004 vid flygförsening

Ryanair följer inte längre 261/2004 vid reglering av ersättning för flygförseningar. Deras nya allmänna villkor strider mot  Avtalsvillkorslagen.

ryanair

Man kan i dag på flygtorget läsa en intressant artikel ang Ryanair. Flygbolaget ondgör sig över de konsumentföretag som hjälper passagerare att få ut sin ersättning för flygförsening. Norwegians informationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson hänger glatt på:

“Vi tycker att det är betydligt bättre att kompensationen betalas ut direkt till dem som drabbas och inte via ett ombud som kan ta upp till 30 procent i provision, Charlotte Holmbergh Jacobsson.”

Dessa skandalösa “ambulance chasers” sägs profitera på konsumentkollektivet och tar uppemot 30 % i ersättning påstås det. Maximal ersättning som kan utgå enligt 261 är 600 euro. Dessa företags tjänster kostar således som mest cirka 1765 kr inkl moms vilket är ett sedvanligt timarvode för en jurist. För denna ersättning utreder företagen rätten till ersättning, de kravställer flygbolaget och stämmer flygbolaget om det behövs. De tar emot ersättningen och distribuerar den till passageraren. Och de tar bara betalt om de lyckas driva in någon ersättning. Enligt mitt tycke får konsumenten/passageraren god service för den betalning de erlägger.

Ett litet tips till Charlotte Holmbergh Jacobsson och Björn KjosNorwegian samt till Ryanair. Gör rätt för er och följ gällande lag och betala rättmätig ersättning inom rimlig tid till era passagerare så skulle ni ju på en gång slå undan marknaden för dessa sk “ambulance chasers“?

Sanningen är tyvärr att flygbolag som Norwegian och Ryanair inte respekterar konsumenträtten och på alla sätt försöker att undgå sitt ersättningsansvar för flygförseningar. Konsumentsrättsföretagen är därför en värdefull hjälp för de passagerare/konsumenter som inte orkar eller kan driva sina egna krav gentemot flygbolagen. Jag kan hålla med om att ersättningsnivåerna är väl höga på grund av EU domstolens praxis men det är för närvarande dessa regler som gäller enligt 261/2004, tills EU beslutar att ändra förordningen.

Vad gäller Ryanairs ändrade allmänna villkor  så strider dessa på flera sätt mot 261/2004 och gällande konsumenskyddslagstiftning.

Ryanair kräver nu att passageraren måste lämna in sitt krav på flygförsening direkt till flygbolaget och inte har rätt att anlita ombud förrän Ryan Air har fått 28 dagar på sig att ta ställning till kravet. Denna regel har inget stöd i 261.  Ryanair kräver vidare att varje konsumentföretag skall tillhandahålla ändamålsenlig dokumentation som styrker företagets rätt att agera för passagerarens räkning. Varför inte istället skriva fullmakt? Ryanair respekterar vidare inte att en passagerare har ställt ombud för sig och instruerar Ryanair att betala direkt till ombudet. Med vilken rätt gör man det?

Men det värsta är skrivningen om preskription där Ryanair påstår att passagerarens rätt till ersättning utsläcks om han inte har stämt i domstol inom två år från ankomstdatum för det aktuella försenade flyget. 261 innehåller ingen sådan regel och för övrigt har en passagerare ingen skyldighet att reklamera sitt krav till flygbolaget. Enligt svensk rätt gäller en preskriptionstid på 10 år för denna typ av ersättningskrav. Ryanairs allmänna villkor är ren desinformation och strider mot Lag 1994:1512 om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (Avtalsvillkorslagen).

Konsumentombudsmannen har för en tid sedan stämt flygbolaget Novair och krävt att Novair skall ändra sina avtalsvillkor och ta bort villkoret om att reklamation måste ske senast inom tre år för att passageraren skall vidbli sitt krav. Du hittar stämningsansökan här. Både reklamationskravet samt preskriptionstiden på tre år strider mot svensk rätt.

Det skulle inte förvåna om Konsumentombudsmannen nu även vänder sig mot Ryanair med krav på ändring.

 

 

 

 

 

Stephan Eriksson
Aviation lawyer based at Astra Advokater Stockholm