RyanAir missförstod ansökan om stämning

Travelright företräder många av Ryanairs passagerare som drabbats av flygförsening och därförhar rätt till kompensation. I torsdags blev det en riksnyhet att Ryanair höll sig undan delgivning av stämningsansökningar från svenska domstolar. Igår fredag kom Ryanair tillbaka till Nyköpings tingsrätt via email och beklagade vad som skett. Då ingen på RyanAir kan svenska så hade man låtit domstolshandlingarna bli liggande.
Som advokat tycker jag det är märkligt att ett flygbolag som opererar i hela Europa kan missa en sådan sak, i synnerhet eftersom jag alltid skickar ett advokatbrev på engelska innan stämning sker.
Förhoppningsvis kommer Ryanair nu att se över sina rutiner så att även kommande delgivningar hämtas ut. Konsumenträtt är en viktig fråga i Europa och både RyanAir och de övriga flygbolagen måste börja ta EU-lagen 261/2004 om rätten till ersättning vid flygförseningar på större allvar.

20140517-124814.jpg

Postad i Uncategorized