Se Norwegian på SVT Plus den 22 oktober

Norwegians många förseningar och vägran att rätta sig efter ARNs rekommendationer har lett till att flygbolaget toppar Råd & Röns och Vagabonds svarta lista, vilket har uppmärksammats av SVTs konsumentprogram SVT Plus.

Se programmet på SVT Play här.

IMG_6736.JPG

Till och med augusti i år hade 215 kunder anmält Norwegian till Allmänna reklamationsnämnden med krav på ersättning för flygförsening, men SVT Plus granskning av ärenden från 2013/2014 visar att bolaget i många fall struntar i när ARN ger kunden rätt, och inte betalar ersättning.

Norwegian toppar just nu Vagabonds och Råd & Röns svarta lista.

Norwegian vägrar att rätta sig efter ARNS rekommendation återstår bara för konsumenten att stämma i domstol för att få ut sin ersättning för flygförsening. Det finns över 400 pågående mål i Attunda tingsrätt som rör Norwegian och tolkningen av vissa regler. Väldigt få går vidare till dom utan tvisterna löses genom  förlikning. Av de 10 domar som Attunda tingsrätt har meddelat är 9 till resenärens fördel.