Stor seger för TRS Travelright mot Norwegian vad gäller rättegångskostnader vid flygförsening

I ett nytt vägledande rättsfall mot Norwegian har Svea Hovrätt idag givit TRS Travelrights kunder rätt till ersättning för rättegångskostnader trots att TRS använder sig av affärsmodellen no win no fee.

20140727-101120-36680067.jpg

Svea Hovrätt har idag avgjort ett mål om rättegångskostnader där Norwegian har vägrat att betala rättegångskostnader med påståendet att TRS kunder inte har några verkliga rättegångskostnader i mål om flygförsening. Man undrar lite lätt om Norwegians jurister är läskunniga..

Av de allmänna villkoren hos TRS framgår av p 5 att:

Travelright förskotterar ombudskostnader
samt ansökningsavgifter i domstol. Vid framgång med
din/er talan äger Travelright tillgodogöra sig av
domstolen utdömda rättegångskostnader. För det
fall din/er talan slutligt skulle ogillas av domstol
kommer Travelright ej att belasta dig/er för
rättegångskostnader. Travelright kommer
då även att för din/er räkning bekosta
motpartens av domstolen utdömda rättegångskostnader.
Enligt Norwegian skulle detta betyda att en passagerare som anlitar TRS för att driva in hans/hennes ersättning för flygförsening aldrig skulle ha några kostnader för ansökningsavgift och ombud. Så Norwegian hävdar att om en passagerare som anlitat TRS vid en flygförsening inte skulle ha rätt till ersättning för kostnader om han vinner framgång med sitt krav mot Norwegian. Men om han skulle förlora så skulle Norwegian ha rätt till sina rättegångskostnader mot passageraren.
Ja, det vore väl en önskedröm för Norwegian..
Men Attunda tingsrätt tolkade villkoren rätt och gav passagerarna rätt till ersättning för rättegångskostnader. Och idag har Svea Hovrätt helt korrekt fastställt Attunda tingsrätts beslut.
Kommentar: Detta är en stor seger för flygpassagerarna och alla konsumentföretag som liksom TRS Travelright hjälper passagerare att få sin ersättning vid flygförsening  via no win no fee, dvs flygpassageraren betalar bara om han får ersättning från flygbolaget.