SAS förlorar mål om flygpassagerares skyldighet att reklamera sitt krav på ersättning för flygförsening

Svea Hovrätt har idag i två överklagade mål förklarat att en flygpassagerare ej har någon skyldighet att reklamera sitt krav på ersättning för flygförsening Målen (FT6407-16 samt FT6411-16) rör två överklagade mellandomar från Solna TR. Tingsrätten hade i sina domar kommit fram till att en reklamationsfrist på tre månader alltid skulle vara skälig men att […]

Fortsätt läsa →

Besök på huvudkontoret TRS Travelright

Besök på huvudkontoret TRS Travelright   Var på möte på TRS Travelright idag och verksamheten går över all förväntan. Kraven ang ersättning för försenade flyg fullkomligt väller in och de planerar nu en rad nyanställningar och utökning av kontor mm. Den vidare expansionen till Tyskland, UK, Frankrike och Spanien går enligt plan. Grattis Travelright och […]

Fortsätt läsa →

Reseförsäkring och flygförsening

Reseförsäkring och flygförsening   Vad täcker reseförsäkringen för ersättning vid flygförsening? Ingår reseförsäkring i hemförsäkringen? Du har rätt till ersättning för flygförsening både från flygbolaget och ditt försäkringsbolag. Din hemförsäkring har en reseförsäkring men den ger dig bara ett minimalt skydd vid försenat flyg, normalt 500 – 1000 kr per passagerare. Via flygbolaget och EU […]

Fortsätt läsa →