Hur bestämmer man tiden för en flygförsening?

Hur bestämmer man tiden för en flygförsening? Tiden för en flygning bestäms från den tidpunkt planet blockas av och börjar pushas ut från gaten fram till att flygplanet har parkerat framför ankomstgaten och blockas på. (man sätter gummiblock runt hjulen för att förhindra rörelse). Men vid beräkningen av tiden för en flygförsening då räknar man […]

Fortsätt läsa →

RyanAir förliks med Travelright ang flight FR6635 den 22 Maj 2013 från Stockholm Skavsta (NYO) till Edinburgh (EDI)

RyanAir förliks med Travelright ang flight FR6635 den 22 Maj 2013 från Stockholm Skavsta (NYO) till Edinburgh (EDI)   Travelright har för 13 passagerares räkning drivit krav mot RyanAir ang flight FR6635 den 22 Maj 2013 från Stockholm Skavsta (NYO) till Edinburgh (EDI) ang ersättning för flygförsening. Mål har anhängiggjorts vid Nyköpings tingsrätt. Tvisten är nu förlikt […]

Fortsätt läsa →

De tio mest orimliga anledningarna till flygförseningar

De tio mest orimliga anledningarna till flygförseningar Alla har vi någon gång råkat ut för flygförseningar. Och alla hatar vi det. Nedan kan du läsa om några av de mest orimliga anledningarna till att flighter försenats   1. Bill Clintons frisyr stängde ned LAX 29 november 2013 kl 10:58 1993 ville USA:s dåvarande president Bill Clinton fixa […]

Fortsätt läsa →

Din rätt till ersättning & kompensation enligt Paketreselagen vid flygförseningar och inställda flyg

Din rätt till ersättning & kompensation enligt Paketreselagen vid flygförseningar och inställda flyg   Paketreselagen (1992:1672)  bygger på ett EU direktiv och reglerar så kallade paketresor. En paketresa är resa som innefattar en transport exempelvis en flygresa, inkvartering och ibland även någon typ av turistaktivitet. Flygresan kan vara antingen en charterresa eller ett reguljärflyg. Vad […]

Fortsätt läsa →

Din rätt till ersättning & kompensation vid flygförseningar och inställda flyg vid charterresor

Jag har haft många samtal med upprörda passagerare som drabbats av flygförsening på charterresor och där charterarrangören eller flygbolaget hävdar antingen att man vid charterresor inte har någon rätt till ersättning alls vid försenat flyg eller att det kanske krävs 8-12 timmars flygförsening istället för 3 timmar för att man som flygpassagerare skall ha rätt […]

Fortsätt läsa →

Din rätt till ersättning & kompensation vid flygförseningar och inställda flyg

EG 261 från 2004 är en EU lagstiftning som omfattar flygpassagerares rättigheter som alla EU’s medlemsstater måste följa. Eftersom EG  261/2004 är en Europeisk lagstiftning, så gäller den endast inom EU. Du behöver dock inte vara EU medborgare för att kräva ersättning. EG 261/2004 gäller alla flyg inom EU. 261/2004 gäller även för samtliga flyg ut ur EU […]

Fortsätt läsa →

Flygpassagerares rättigheter

På Halmstad flygplats blir man exemplariskt upplyst om sina rättigheter som flygpassagerare vid flygförsening. Konsumentverket har även en bra hemsida ang flygförsening och inställda flyg. Om 261/2004 gäller har du rätt till ersättning för flygförsening med 250 euro för alla flygningar på högst 1 500 kilometer. 400 euro för alla flygningar inom EU längre än […]

Fortsätt läsa →

Känn till dina rättigheter som flygpassagerare

Kompensationen för försenade, inställda eller överbokade flyg varierar från 250 euro till 600 euro per passagerare. Beloppet varierar beroende på flygdistansen samt den totala förseningstiden vid din slutliga destination. Kom ihåg att förseningsersättningen är utöver den assistans som du har rätt till medan du väntar på ditt flyg. Din rätt till assistans innefattar: Förfriskningar Mat […]

Fortsätt läsa →

European Air Law Association Air Law seminar Munich

Idag har vi gått igenom förslaget till revision av EU förordning 261/2004. Med en del smärre justeringar så kommer flygpassagerares rätt till skadestånd och kompensation för flygförseningar att fortgå. Man avser att skriva in rätten till ersättning vid flygförsening direkt i 261/2004. Flygpassagerares rätt till förseningskompensation bygger ju nu på de två rättsfallen Sturgeon mfl […]

Fortsätt läsa →