Thai Airways följer inte Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer efter flygförsening med flight TG961

Thai Airways följer inte Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer efter flygförsening med flight TG961

 

Jag hjälper via TRS Travelright en familj som skulle flyga Thai Airways flight TG961 den 3 januari 2010 från Stockholm till Bangkok. Innan start fann man ett fel på ett reservbränslefilter i en av motorerna. Reservdelar fanns inte på Arlanda utan fick flygas in.

Allmänna Reklamationsnämnden ARN prövade fallet och fann att det inte förelåg några sk extraordinära omständigheter. ARN rekommenderade därför att Thai Airways skulle betala ersättning för flygförsening. Thai Airways valde dock att inte följa ARNs rekommendation på att de skulle betala kompensation.

Familjen har nu vänt sig till Travelright och mig. Att brist på reservdelar skulle utgöra en extraordinär omständighet betvivlar jag starkt och ser fram emot att få pröva fallet i domstol, för det fall Thai Airways väljer att inte betala.

 

Thai Air

Postad i Uncategorized