Travelright anlitar internationell flygteknisk expert

Travelright har inlett samarbete med flygtekniske experten Hans-Peter Graf. 

På min inrådan har Travelright inlett ett samarbete med flygexperten Hans-Peter Graf. Hans-Peter är pensionerad flygkapten i  SWISS International Air Lines. Sedan 13 år är han utredningschef på Swiss Aircraft Accidents Investigation Bureau, specialist på operations och human factor. Hans-Peter kommer att ytterligare stärka Travelrights tekniska kompetens och hjälpa till vid utredning av om extraordinära omständigheter har förelegat.

 

 

 

Postad i Uncategorized