Turbulent år med flygförseningar och inställda flyg

Några betraktelser ang flygförseningar och inställda flyg

 

LP

Äntligen Julafton och lite julledighet. Det har minst sagt varit ett turbulent år. Travelright satte blygsamt igång sin verksamhet i februari i år och antalet försenade flygpassagerare har sedan formligen exploderat. Jag är mycket imponerad av Travelrights databaser och datasystem. VD Peder Nilsson har en klar vision över hur Travelright kommer att vara verksamma i alla EU länder inom ett år. Det skall bli spännande att få följa med dem i deras expansion i Europa.

På uppdrag av Travelright har jag under 2014 drivit processer mot i princip alla flygbolag verksamma i Sverige och förlikts med samtliga utom med ett, Norwegian.

Varför Norwegian har valt att inte följa EU Förordning 261/2004 vet jag inte men de kommer på sikt att förlora. Stora värden står på spel. Travelright gjorde en uppskattning att uppemot 90.000 av Norwegians long haul passagerare har krav på 600 euro i ersättning efter att ha blivit försenade till och från New York, Ft Lauderdale, Oakland, San Fransico, Los Angeles och Bangkok på 308 försenade flighter från augusti 2013 till augusti 2014. Det sammanlagda ersättningskravet uppgår till uppemot 50 miljoner euro eller ungefär en årsvinst för Norwegian. Det skall bli intressant och se om de tänker ta upp kravet i sin årsredovisning för 2014. De sade inte ett ljud om passagerarnas krav i 2013 års bokslut vilket verkligen förvånade mig. Hur kan de nonchalera krav av denna storlek och inte ens kommentera dem inom linjen i sin årsredovisning? Mycket tveksamt anser jag.

Mycket annat har hänt 2014. Ett nytt engelskt rättsfall från den Brittiska Högsta Domstolen Jet2.com vs Ronald Huzar har närmade definierat och förtydligat EG domstolens rättsfall från 2008, Wallentin Hermann. Det har nu fastslagits att tekniska fel, som inte är produktskador, och som flygbolaget inte har upptäckt och inte heller borde ha upptäckt är flygbolagets ansvar. Flygbolagen kan därför inte längre ursäkta sig med tekniska fel.

Det kanske mest kända flygförsenings caset i Sverige Trued Holmqvist ./. Norwegian i Attunda tingsrätt (populärt kallat Charlotta målet) rullar på med en huvudförhandling planerad i februari 2015. Med stöd av Jet2.com vs Huzar har familjen i Charlotta målet begärt en mellandom på omständigheterna i målet. Norwegian har begärt vilandeförklaring av målet tills dess att det holländska rättsfallet van der Lans prövas av EG domstolen. En sådan vilandeförklaring skulle sannolikt försena Charlottamålet i flera år. Jag arbetar nästan heltid med flyg och har en tämligen bra kontroll på vad som händer i de olika europeiska domstolarna. Van der Lans hade jag dock aldrig hört talas om. Norwegian har ju ett stort intresse av att undvika de för dem katastrofala följderna av Huzardomen varför van der Lans gjorde mig misstänksam. Jag kontaktade därför Travelrights kollegor på det Holländska bolaget EuClaim som företräder flygpassagerare i Holland och UK. Det visade sig mycket riktigt att van der Lans var ett beslut av en ensam underrättsdomare i den Holländska domstolen Rechtsbank Amsterdam. Inte ens domarkollegorna på samma domstol vilandeförklarade några mål med hänsyn till van der Lans än mindre andra domstolar i Holland då ingen tror att van der Lans kommer att ha någon inverkan på följderna av det engelska Jet2.com vs Huzar. Jag har därför begärt att Attunda tingsrätt skall bortse från van der Lans och snarast döma i målet via mellandom där domstolen utdömer förseningsersättning till familjen Holmquist. Fortsättning följer inom kort.

EU kommissionen kom redan 2013 med ett lagförslag där man vill ändra 261/2004 och permanenta rätten till ersättning för flygförseningar och samtidigt förlänga tiderna från 3 timmar till 7, 9 och 12 timmar. Förslaget har stött på patrull i EU parlamentet och även i Rådet. Det återstår att se vad som blir det slutliga ändringsförslaget sommaren 2015.

Till sist vill jag önska alla flygpassagerare, försenade eller ej, en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År!