Ytterligare 37 passagerare på Charlotta Holmquist flighten får nu ersättning av Norwegian

Ytterligare 37 passagerare på flight DY7205 den 15 februari 2014 från Stockholm till Bangkok, inklusive Charlotta Holmquists yngsta dotter,  får nu slutligen ersättning av Norwegian. Ytterligare 19 passagerare har inlett stämning.

Holmquist family 2

Undertecknad stämde Norwegian vid Attunda tingsrätt för familjen Holmquists räkning per den 5 mars 2014, mål FT1712-14, enhet 2, Attunda tingsrätt (Holmquistmålet). Krav hade dessförinnan den 22 februari 2014 framställts gentemot Norwegian för 59 passagerares räkning. Holmquistmålet var avsett att vara ett pilotmål för att inte i onödan belasta Attunda tingsrätt med ett stort antal krav från samma flyg med identiska omständigheter. Tanken var att för det fall Norwegian skulle förlora i Holmquist målet så skulle Norwegian utge ersättning för flygförsening även till till de övriga passagerarna på samma flight DY7205 den 15 februari 2014.

Norwegian gav till slut upp i processen den 14 januari i år och medgav kärandenas yrkanden. Av inlagan framgår att Norwegian  bedömde att det förelåg stor risk för att Norwegian skulle förlora Holmquistmålet och att Norwegian därför föredrog att medge kärandenas talan framför att efter huvudförhandling förlora målet och få en negativ dom emot sig. Även om Norwegian kallar detta ”ett processuellt medgivande” och inte ett medgivande i sak så kan någon annan slutsats rimligen inte dras än att även Norwegian nu anser att den så kallade Huzardomen (Jet2.com vs Ronald Huzar, som innebär att det inte längre är möjligt för flygbolag att vägra ersättning för flygförsening på grund av tekniska fel på flygplanet annat än i rena undantagsfall, såsom vid exempelvis produktskador, se min blogg 141101) gäller i Sverige och EU och att det bränsleläckage som förevarit på det aktuella Euroatlantics flygplan, en Boeing 777-200, även om det var ovanligt, inte kan utgöra några extraordinära omständigheter som kan befria Norwegian från sitt ansvar från att utge förseningsersättning enligt EU Förordning 261/2004.

På grund av Norwegians medgivande meddelade Attunda tingsrätt dom den 22 januari 2015.

Med anledning av Norwegians medgivande och domen kontaktade undertecknad därför Norwegian och frågade om Norwegian nu var beredda att utge kompensation för flygförseningen även till de övriga numera 60 passagerarna på samma flyg som jag för TRS Travelright företräder, däribland Charlotta Holmquists yngsta dotter Ellie, 3 år gammal, som flög med sin mamma och övriga familjen.

Norwegian vägrade dock att betala till övriga passagerare på flyget.

Stämning för ytterligare 37 passagerare, däribland lilla Ellie Holquist, skedde därför den 26 januari.

Nu har Norwegian glädjande beslutat medge käromålet och betala ut full ersättning till samtliga 37 passagerare.

En ytterligare stämning har skett per den 25 februari för 19 passagerare och jag har goda förhoppningar om att vinna även den processen.

Den frågan man dock måste ställa sig är om det skall vara nödvändigt att stämma Norwegian i domstol för att få rätt angående en flight där de redan har lagt sig?

Och ska det inte vara möjligt att hitta en förlikningsöverenskommelse med Norwegian ang ersättning för flygförsening utan att behöva ta till stämning i domstol? Så agerar de flesta andra flygbolag.